Anunţuri achiziţii publice – 2019

 

23.05.2019
Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului cadru furnizare tonere cu mai mulți operatori economici – 2 ani (2019-2021), este publicat în SEAP cu numărul CN1011524/22.05.2019

Anunţul de participare la Licitaţia deschisa pentru atribuirea contractului pentru Furnizare, instalare, configurare Sistem Hardware pentru Stocare Centralizata de Date şi migrare date, este publicate în SEAP cu numarul CN1011522/22.05.2019


7.05.2019
Procedura Simplificată pentru încheierea unui Contract de prestari servicii curaţenie pentru anul 2019, este publicată în SEAP cu NR. SCN1042809/07.05.2019


16.04.2019
Procedura Simplificată pentru încheierea unui Acord Cadru pentru furnizarea de tonere în perioada 2019 -2021, este publicată în SEAP cu NR. SCN1041543 / 12.04.2019