Anunțul de participare simplificat SCN1092858/13.09.2021

13.09.2021

Documentația de atribuire aferentă achiziției de Servicii de formare profesională pentru proiectul ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei” SIPOCA 583/127610 este disponibilă pe SICAP, având Anunțul de participare simplificat SCN1092858/13.09.2021