Anunțul de participare simplificat CN1036566 /06.11.2021

08.11.2021

Documentația de atribuire pentru derularea Licitației Deschise pentru Acordul cadru pentru Servicii bancare de încasare prin mijloace online, pentru încasarea taxelor percepute de către OSIM prin intermediul cardurilor de debit și a cardurilor de credit este publicată integral în SEAP în cadrul Anunțului de participare nr. CN1036566 /06.11.2021 (anunțul este publicat și în JOUE).