Anunţ achiziţii publice (05.12.2019)

05.12.2019
Procedura Simplificată cu condiție suspensivă pentru încheierea unui Contract de prestări servicii curățenie pentru anul 2020, este publicată în SEAP cu NR. SCN1059898 / 05.12.2019