Anunţ achiziţii publice (30.06.2020)

30.06.2020
Procedura simplificată pentru atribuirea Contractelor de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 10 loturi este publicată în SEAP cu Anunțul de participare simplificat: [SCN1070796]