Anunţ achiziţii publice (25.03.2020)

25.03.2020
Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru servicii de transport aerian pentru intervalul iunie 2020 – decembrie 2023, este publicat în SEAP cu numărul CN1020006