Anunţ – Achiziţii publice – 23.05.2019

23.05.2019
Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului cadru furnizare tonere cu mai mulți operatori economici – 2 ani (2019-2021), este publicat în SEAP cu numărul CN1011524/22.05.2019

Anunţul de participare la Licitaţia deschisa pentru atribuirea contractului pentru Furnizare, instalare, configurare Sistem Hardware pentru Stocare Centralizata de Date şi migrare date, este publicate în SEAP cu numarul CN1011522/22.05.2019