Anunţ achiziţii publice

20.09.2019
Licitația Deschisă pentru Contracte de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 14 loturi este publicată în SEAP cu numarul CN1015243 din data de 20.09.2019.