Anunţ achiziţii publice

7.05.2019
Procedura Simplificată pentru încheierea unui Contract de prestari servicii curaţenie pentru anul 2019, este publicată în SEAP cu NR. SCN1042809/07.05.2019