Achiziţii publice

Anunţuri – Achiziții publice – 2020

 

11.12.2020

Licitația Deschisă pentru atribuirea Contractului pentru servicii și licențe software pentru realizarea Aplicaţiei integrate software pentru accesul online la serviciile oferite de către OSIM , aprobată în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii de implementare şi evaluare a strategiilor/ politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Economiei – cod SMIS 127610” este publicată în SEAP prin Anunțul de participare nr.CN 1026845/09.12.2020, urmând a fi publicat în JOUE în data de 14.12.2020.


21.10.2020
Anunţul de participare simplificat pentru contractarea Serviciilor de curaţenie pentru sediul OSIM 2021 cu condiţie suspensivă, este publicat în SEAP cu numărul [SCN1077377]/21.10.2020


30.06.2020
Procedura simplificată pentru atribuirea Contractelor de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 10 loturi este publicată în SEAP cu Anunțul de participare simplificat: [SCN1070796]


25.03.2020
Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru servicii de transport aerian pentru intervalul iunie 2020 – decembrie 2023, este publicat în SEAP cu numărul CN1020006
Programul anual al achizițiilor publice al O.S.I.M.