Achiziţii publice

Anunţuri – Achiziţii publice – 2019

 

05.12.2019
Procedura Simplificată cu condiție suspensivă pentru încheierea unui Contract de prestări servicii curățenie pentru anul 2020, este publicată în SEAP cu NR. SCN1059898 / 05.12.2019


12.11.2019
Procedura simplificată pentru Contract de prestări servicii de suport implementare şi dezvoltare software pentru sistemele Front-Office şi Back-Office pentru Mărci şi Desene şi Modele, şi Registrele online, (conform Condiției suspensive ), este publicată în SEAP cu numărul SCN1058199 din data de 12.11.2019.


20.09.2019
Licitația Deschisă pentru Contracte de furnizare Echipamente IT, licențe și software pentru 14 loturi este publicată în SEAP cu numarul CN1015243 din data de 20.09.2019.


23.05.2019
Anunţul de participare la Licitaţia deschisă pentru atribuirea Acordului cadru furnizare tonere cu mai mulți operatori economici – 2 ani (2019-2021), este publicat în SEAP cu numărul CN1011524/22.05.2019

Anunţul de participare la Licitaţia deschisa pentru atribuirea contractului pentru Furnizare, instalare, configurare Sistem Hardware pentru Stocare Centralizata de Date şi migrare date, este publicate în SEAP cu numarul CN1011522/22.05.2019


7.05.2019
Procedura Simplificată pentru încheierea unui Contract de prestari servicii curaţenie pentru anul 2019, este publicată în SEAP cu NR. SCN1042809/07.05.2019


16.04.2019
Procedura Simplificată pentru încheierea unui Acord Cadru pentru furnizarea de tonere în perioada 2019 -2021, este publicată în SEAP cu NR. SCN1041543 / 12.04.2019Programul anual al achiziţiilor publice al O.S.I.M.

PAAP rectificat II 2019
PAAP rectificat I 2019
PAAP pentru anul 2019