Achiziţii publice – 2018

Anunţuri – Achiziţii publice – 2018

 

Documentaţia de atribuire pentru “Procedură simplificată 8 Loturi IT II 2018” este publicată în S.I.C.A.P., având Anunțul de participare simplificat nr SCN1023226. (30.10.2018)Documentația de atribuire pentru “Procedură simplificată 8 Loturi IT 2018” este publicată în S.I.C.A.P., având Anunțul de participare simplificat nr [SCN1006018]. (27.06.2018)Documentația de atribuire a Licitației Deschise pentru încheierea ACORDULUI CADRU (cu mai mulți operatori economici) PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN (IULIE 2018 – DECEMBRIE 2020), este disponibilă în SICAP având Anunțul de participare nr. [CN1001468] / 20.06.2018.


Documentația de atribuire aferentă procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea contractului pentru furnizarea, instalarea și configurarea unui sistem hardware pentru stocare centralizată de date poate fi regasită în Anunțul de participare din S.E.A.P. având numărul 183351/13.03.2018