Achiziţii publice – 2017

Cu privire la Sedința de deschidere a ofertelor depuse în cadrul Procedurii Simplificate pentru atribuirea contractului de prestări servicii de curățenie pentru anul 2018, vă comunicăm faptul că la ora 15:04:56, Comisia de evaluare a constatat că pe pagina S.E.A.P. nu există butonul “PARTICIPARE” necesar vizualizării participanților și ofertelor depuse de către aceștia.
Procesul de achiziție va continua sau va fi anulat după ce administratorul S.E.A.P., respectiv A.A.D.R. va aduce lămuriri cu privire la problema intâmpinată.


Documentaţia de atribuire pentru contractul de prestări servicii curăţenie pentru sediul O.S.I.M., pentru anul 2018, este publicată în S.E.A.P., având Invitaţia de participare / anunţ de participare simplificat nr. 418104.


Documentaţia de atribuire pentru “Furnizare de produse pentru 8 Loturi IT”. este publicată în S.E.A.P., având Invitatia de participare / anuntul de participare simplificat nr 416790.


Documentaţia de atribuire pentru contractul de prestări Servicii de mentenanță adaptivă și dezvoltare software pentru sistem integrat back-office și front-office, este publicată în S.E.A.P., având Invitaţia de participare / anunţ de participare simplificat nr. 412006


Procedura de Licitație deschisă pentru încheierea unui Acord Cadru pentru furnizarea de tonere în perioada 2017 -2019, este publicată în SEAP, având codul unic de identificare OP0018942


Documentaţia de atribuire pentru contractul de prestări servicii curăţenie pentru sediul O.S.I.M. este publicată în S.E.A.P., având Invitaţia de participare / anunţ de participare simplificat nr.402098