Achizitii publice – 2015

12.10.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea acordului cadru pentru furnizarea de cartuşe de toner este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 380173/06.10.2015.
Procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


28.08.2015
Documentaţia completă pentru procedura de Cerere de oferte pentru 5 loturi pentru atribuirea contractului/lor de furnizare pentru servere, Licente antivirus, Licente antivirus staţii locale, Licente server 2012 şi Certificate de server OSIM, este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 378476/27.08.2015.
Procedura de Cerere de oferte se va desfăşura offline.


28.08.2015
Documentaţia completă pentru procedura de Cerere de oferte pentru 5 loturi pentru atribuirea contractului/lor de furnizare pentru extindere spaşiu stocare, echipamente imprimare, maşină de caserat şi imprimantă folio OSIM, este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 378475/27.08.2015.
Procedura de Cerere de oferte se va desfăşura offline.


17.04.2015
Documentaţia pentru atribuirea Contractului pentru servicii de catalogare/inventariere documente clasificate a fost completată în SEAP cu Anunţul de tip erată nr.71719/14.04.2015


14.04.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea Contractului pentru furnizarea de PC-uri este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 372194/07.04.2015.
Procedura de Cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


26.03.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea Contractului pentru servicii de curăţenie pentru sediul OSIM, este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 371503/24.03.2015.
Procedura de Cerere de oferte se va desfăşura offline.


20.03.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea Contractului pentru servicii de proiectare, programare şi implementare software este publicată în SEAP având numărul Anunţului de participare 157992/20.03.2015.
Procedura de Licitaţie deschisă se va desfăşura intergral prin mijloace electronice.


09.03.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea Acordului – Cadru pentru prestarea de servicii de catalogare/inventariere de documente clasificate este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 370805/09.03.2015.
Procedura de cerere de oferte se va desfăşura offline.


04.03.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea contractului pentru prestarea de servicii de scanare şi microfilmare este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 370650/04.03.2015.
Procedura de cerere de oferte se va desfăşura offline.


19.02.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea contractului pentru furnizarea de computere de birou este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 370263/19.02.2015.
Procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


17.02.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea contractului pentru furnizarea de Licenţe Microsoft Office 2010 este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 370160/17.02.2015.
Procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


02.02.2015
Documentaţia completă pentru atribuirea acordului cadru pentru furnizarea de cartuşe de toner este publicată în SEAP având numărul Invitaţiei de participare 369671/02.02.2015.
Procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice