Achiziţii publice – 2013

05.11.2013
Documentaţia de atribuire a procedurii de cerere de oferte on line pentru atribuirea contractului/contractelor de furnizare a 65 de PC-uri, 16 laptop-uri si 30 de monitoare este publicată integral în SEAP, având Invitaţia de participare nr.355275.


9.10.2013
Documentaţia integrală pentru atribuirea contractului/contractelor de furnizare pentru 7 servere poate fi regasită în S.E.A.P., având numărul Invitaţiei de participare 354563.


22.07.2013
Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a serviciilor de reparare şi întreţinere a echipamentului de reprografie din dotarea instituţiei este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr. 350745 /18.07.2013 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


22.07.2013
Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a lucrărilor pentru modernizarea şi reabilitarea a 4 etaje ale clădirii monument istoric este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr. 350744 /18.07.2013 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice


„Anunţ publicitate achiziţie servicii de completare şi validare a unei baze de date a OSIM”
Caiet de sarcini


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a serviciilor de întreţinere a sistemului central de date al OSIM este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr. 344075 /19.03.2013 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de către OSIM a serviciilor de transport aerian ocazional de pasageri este publicată în SEAP, avand Anunţul de participare nr. 142465/12.03.2013 – procedura de licitaţie deschisă se va desfăşura integral prin mijloace electronice.