Achiziţii publice – 2012

Documentaţie de atribuire pentru procedura de cerere de oferte offline pentru achiziţionarea serviciilor de mutare a Colecţiei de Brevete – Invitaţia de participare nr. 333453 din 09.08.2012.


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de completare şi validare a unei baze de date a OSIM este publicată în SEAP, cu Invitaţia de participare nr. 331 532 /11.07.2012 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


Documentaţia de atribuire pentru achizitionarea serviciilor de scanare şi microfilmare a dosarelor din fondul arhivistic al OSIM este publicata în SEAP, cu Invitaţia de participare nr. 331442 /10.07.2012 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura integral prin mijloace electronice.


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de reparare şi întreţinere a echipamentului de reprografie din dotarea OSIM este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr.330261/22.06.2012 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura prin mijloace electronice.


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea de hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică este publicată în SEAP, având Invitaţia de participare nr.330352/22.06.2012 – procedura de cerere de oferte se va desfăşura prin mijloace electronice.


Documentaţia de atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de transport aerian ocazional de pasageri este publicată în SEAP, cu Anunţul de participare nr.136400/08.06.2012 – procedura de licitaţe deschisă se va desfăşura prin mijloace electronice.