Achiziţii publice – 2011

Documentaţie de atribuire a contractului de furnizare a unui sistem software pentru licenţiere acces pentru 250 utilizatori – Invitaţie de participare în SEAP nr.316145/22.09.2011
Descarcare in format pdf
Descarcare in format doc


Documentaţie de atribuire pentru achiziţionarea unui sistem de asigurare a protecţiei datelor – Invitaţie de participare în SEAP cu nr.311891/30.08.2011


Documentaţie de atribuire a unui contract de furnizare pentru 20 de computere de birou – achiziţie publică având Invitaţia de participare nr.311745/29.08.2011 în SEAP
Descarcare in format pdf
Descarcare in format doc


Documentaţie de atribuire aferentă achiziţiei de Servicii de efectuare a releve-ului instalaţiei electrice de joasă tensiune a OSIM
Cod CPV: 73430000-5 Testare si evaluare
Descarcare in format pdf
Descarcare in format doc


Documentaţie de atribuire aferentă procedurii de cerere de ofertă privind achiziţia de servicii de scanare si microfilmare de documente
Descarcare in format pdf
Descarcare in format doc


Documentaţie de atribuire aferentă procedurii de cerere de ofertă privind achiziţia de servicii de auditare a securitatii sistemului informatic al OSIM.
Descarcare in format pdf
Descarcare in format doc


Documentaţie de atribuire a unui acord cadru pentru servicii de telefonie şi transmisie de date.
Descarcare in format pdf
Descarcare in format doc


Documentaţie de atribuire aferentă procedurii de LICITAŢIE DESCHISĂ privind achiziţia de SERVICII DE TRANSPORT AERIAN OCAZIONAL pentru anul 2011.


Documentaţie de atribuire aferentă procedurii privind achiziţia de servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor de reprografie pentru anul 2011.


Procedura de cerere de oferte pentru hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică – 2011