e – OSIM

Depunere electronică

  • IMPORTANT!
    În atenția solicitanţilor deponenţi ai cererilor de marcă:
    Având în vedere schimbările survenite în Legea 84/1988 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, aducem la cunoștința solicitanţilor cererilor de marcă faptul că tipul de marcă combinată este asimilat tipului de marcă figurativă, respectiv, marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative.

    Înregistrare online cerere de marcă   —     Manualul utilizatorului

    Servicii online ulterioare depunerii cererii de marcă

Baze de date

Baza de date națională pentru invenții

Baze de date externe


Registre şi Publicare electronică

Registru online PATREG

Server de publicare – Invenţii


Grupul ţărilor care folosesc publication server

Registru online mărci
Aici ne puteți comunica sugestiile de îmbunătățire și raporta problemele întâlnite (e-mail)

Mărci depuse pe cale internaţională prin Sistem Madrid, cu stat desemnat România:

Madrid Monitor – bază de date OMPI/WIPO și Gazeta OMPI/WIPO

TMview – bază de date a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Registru online Desene şi Modele
Aici  ne puteți comunica sugestiile de îmbunătățire și raporta problemele întâlnite (e-mail)