Registratură electronică

 
Pentru transmiterea la O.S.I.M. a cererilor de înregistrare titluri de protecție – domeniile de proprietate industrială Mărci şi Desene şi modele – şi a cererilor de reînnoire/modificare în situația juridică a acestora, precum şi transmiterea corespondenţei derulate de solicitanţi/titulari cu O.S.I.M. în cursul procedurilor de înregistrare/reînnoire, aveți la dispoziție adresa de e-mail depunericereriPIosim.ro – conform Art. 1 din Dispoziția de serviciu nr.211991/13.07.2020.

Pentru toate solicitările/documentele depuse în legătură cu procedurile de contestație prevăzute de legislaţia națională de PI în vigoare, solicitări legate de emiterea facturilor, dovezilor de plată a taxelor legale, precum şi orice alte solicitări în legătură cu activitatea O.S.I.M. care nu vizează solicitări de informații legate de cereri/titluri de PI, aveţi la dispoziție adresa de e-mail registraturaosim.ro – conform Art. 2 din Dispoziția de serviciu nr.211991/13.07.2020.