Registratură electronică

 

CLARIFICĂRI CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA DISPOZIȚIEI DE SERVICIU NR. 211991/13.07.2020

Având în vedere faptul că de la intrarea în vigoare a Dispoziției de serviciu nr. 211991/13.07.2020 privind înregistrarea cererilor de înregistrare titluri de protecție și a cererilor de reînnoire titluri de protecție, din practică, au reieșit aspecte care trebuie clarificate cu privire la aplicabilitatea acestei dispoziții, OSIM face urmatoarele precizari:

  1. Cu privire la art. 1 alin. (1), pe adresa de e-mail depunericereriPIosim.ro se depun următoarele documente:
  a) Cereri de înregistrare titluri de protecție și cererile de reînnoire a acestora (cu excepția cererilor din domeniul brevetelor de invenție, modelelor de utilitate, CSP, topografii de produse semiconductoare);
  b) Cereri de modificare în situația juridică pentru cererile de înregistrate titluri de protecție și a titlurilor de protecție, inclusiv cererile pentru înscrierea măsurilor de executare silită sau de instituire de măsuri asiguratorii (ex. gaj, ipoteci, ș.a.);

  2. Cu privire la art. 1 alin. (2), pe adresa de e-mail depunericereriPIosim.ro se pot depune și cererile de înregistrare desene și modele, precum și cererile de reînnoire a desenelor și modelelor, precum și cererile de modificare în situația juridică, inclusiv măsurile de executare silită sau de instituire măsuri asiguratorii.

  3. Cu privire la art. 1 alin. (4) precizăm faptul că toate solicitările de informații referitor la stadiul unei cereri de înregistrare/reînnoire/modificare în situația juridică precum și toată corespondența derulată de solicitanți/titulari de titluri de protecție cu OSIM se vor transmite numai la adresa de e-mail registraturaosim.ro .

  4. Observațiile și/sau opozițiile depuse în cursul procedurilor de înregistrare mărci și desene și modele, potrivit dispozițiilor legale, se depun pe adresa de e-mail registraturaosim.ro


Pentru transmiterea la O.S.I.M. a cererilor de înregistrare titluri de protecție – domeniile de proprietate industrială Mărci şi Desene şi modele – şi a cererilor de reînnoire/modificare în situația juridică a acestora, precum şi transmiterea corespondenţei derulate de solicitanţi/titulari cu O.S.I.M. în cursul procedurilor de înregistrare/reînnoire, aveți la dispoziție adresa de e-mail depunericereriPIosim.ro – conform Art. 1 din Dispoziția de serviciu nr.211991/13.07.2020.

Pentru toate solicitările/documentele depuse în legătură cu procedurile de contestație prevăzute de legislaţia națională de PI în vigoare, solicitări legate de emiterea facturilor, dovezilor de plată a taxelor legale, precum şi orice alte solicitări în legătură cu activitatea O.S.I.M. care nu vizează solicitări de informații legate de cereri/titluri de PI, aveţi la dispoziție adresa de e-mail registraturaosim.ro – conform Art. 2 din Dispoziția de serviciu nr.211991/13.07.2020.