Depunere online cereri protecţie proprietate industrială

Suport: 0372 825 985

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale începând cu data de 01.01.2022 – calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2021

Cont IBAN: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
deschis la Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Cod fiscal: 4266081