Introducere

Sistemul EPO-OLF versiunea 5

Pachet complet pentru instalarea programului Online Filing versiunea 5 (Release 5.00) (stand-alone şi/sau server şi thin client).
Se poate descărca şi din portalul epoline secţiunea Download centre; tot aici se găseşte şi documentaţia elaborată de către OEB.

Recomandăm migrarea la versiunea 5, deoarece în curând, versiunea 4 va ieşi din producţie.


Începând cu data de 01.03.2009, la OSIM se pot depune prin mijloace electronice următoarele tipuri de cereri:

 • Conform ORDINULUI nr. 112 din 21 noiembrie 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea cererilor de brevet de inventie prin mijloace electronice (PDF):
  • cererile de brevet de invenţie pe cale naţională;
  • solicitările de deschidere a fazei naţionale pentru cererile internaţionale PCT;
  • traducerea în limba română a revendicărilor cererii de brevet european în vederea obţinerii protecţiei provizorii precum şi traducerea fasciculului de brevet european.
 • Conform Convenţiilor şi Tratatelor internaţionale:
  • cererile de brevet de invenţie depuse conform Conventiei Brevetului European (CBE/EPC), prin OSIM în numele OEB. Condiţiile şi cerinţele pentru înregistrarea on-line a cererilor de brevet european sunt publicate de către Oficiul European de Brevete (OEB) în OJEPO 11/2002 pg.543-548;
  • cererile de brevet de invenţie depuse conform Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor (PCT), prin OSIM ca oficiu receptor. Condiţiile şi cerinţele pentru inregistrarea on-line a cererilor internaţionale sunt prevăzute în Partea a 7a si Anexa F din Instrucţiunile Administrative ale PCT.

Pentru toate tipurile de cereri enumerate se va folosi sistemul Oficiului European de Brevete EPO Online Filing (EPO-OLF), care necesită autentificare prin smart card obţinut de la OEB. Pentru cererile de brevet de invenţie PCT prin OSIM ca oficiu receptor se poate folosi şi sistemul PCT-SAFEcare necesită autentificare prin cerificat digital obţinut de la OMPI.

OSIM continuă să accepte depunerea de cereri naţionale, internaţionale şi europene precum şi traduceri ale brevetelor europene şi pe suport hârtie.

Data de înregistrare la OSIM a oricărei cereri depuse prin mijloace electronice este:

 • data primirii, înscrisă pe confirmarea de înregistrare, dacă ora primirii este în intervalul 0:00-16:30, în zilele lucrătoare de luni până joi, sau 0:00-14:00, în zilele lucrătoare de vineri; sau
 • data zilei lucrătoare următoare zilei primirii înscrise pe confirmarea de înregistrare, dacă ziua şi ora înscrisă pe confirmarea de înregistrare este în afara intervalelor menţionate mai sus.

Ce trebuie să faceţi pentru a folosi depunerea electronică:

Avantaje:

 • Reducerea taxei de inregistrare la OSIM pentru cereri de brevet de invenţie depuse prin mijloace electronice;
 • Atât PCT cât şi CBE prevăd reducerea taxei de înregistrare internaţionala, respectiv a taxei nationale de baza, în cazul în care cererea de brevet este depusa on-line;
 • Reducerea costurilor pe care le efectuati de obicei la depunerea unei cereri de brevet de inventie, prin reducerea activitatii de secretariat, a cheltuielilor legate de lucrul cu hârtia;
 • Semnalarea omisiunilor sau erorilor, în timpul introducerii datelor, prin sistemul de validare interactiv;
 • Un instrument sigur şi securizat care foloseşte ultimele noutăţi tehnologice în domeniul criptării datelor prin utilizarea sistemului bazat pe smart card;
 • Primirea rapidă a confirmării depunerii la OSIM a cererii dvs.

Legături utile:

Smart card OEB
Certificat digital OMPI
Portal EPO Online Services (software, documentaţie, tutoriale)
Depunere electronică OMPI (PCT-SAFE) (software, documentaţie, tutoriale)