Cerere DM


Suport: 037 2 82 59 85


Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale – domeniul desene şi modeleîncepând cu data de 01.01.2021 – calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2020 — ANEXA Nr. 5

Cont IBAN: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
deschis la Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Cod fiscal: 4266081