Raport anual 2010

Cuvânt înainte

Întocmirea unui Raport Anual este o activitate complexă pentru orice oficiu naţional de proprietate industrială – acesta fiind de fapt bilanţul prin care o instituţie guvernamentală, un organ de specialitate al administraţiei publice centrale prezintă întreaga sa activitate din anul precedent, publicului larg naţional şi internaţional. Raportul trebuie să fie o oglindă fidelă a tuturor strădaniilor – precum şi a tuturor provocărilor – care au marcat viaţa cotidiană a unei elite profesionale.

Anul 2010 a fost un an dificil pentru instituţia noastră. Confruntaţi pe de o parte – printr-o decizie guvernamentală – cu o reducere drastică (de până la 20%) a personalului şi cu diminuarea substanţială a veniturilor salariale, iar pe de altă parte, înregistrând o creştere semnificativă a cererilor de brevet de invenţie şi o descreştere insignifiantă a cererilor de marcă, specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci au trebuit să-şi reorganizeze aproape în întregime activitatea şi să-şi mobilizeze toate resursele interne pentru a face faţă sarcinilor de serviciu, considerabil mai complexe în comparaţie cu anii precedenţi. Încărcarea fiecărui salariat OSIM a crescut indubitabil.

Şi totuşi, activitatea instituţiei nu a suferit perturbări grave. Dimpotrivă. Şi în cursul anului precedent, 2010, OSIM şi-a achitat cu onoare principalele sale atribuţii prevăzute de lege: a înregistrat peste 21 de mii de cereri de titluri de protecţie (dintre care 1418 cereri de brevet de invenţie, 12033 cereri de marcă, 500 cereri de design), au fost examinate peste 17 mii de cereri şi s-au eliberat peste 9 mii de titluri de protecţie.

A fost analizată şi înaintată spre aprobare Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale pentru perioada 2011-2015, au fost redactate şi aprobate acte legislative de mare importanţă pentru domeniul nostru de activitate. Am fost prezenţi în forurile internaţionale, am organizat simpozioane regionale de mare succes.

Cu toate vicisitudinile vremii, corabia OSIM a navigat onorabil şi în cursul anului 2010.

Cinste tuturor celor care au contribuit la acest succes. Munca lor este reflectată în acest Raport.

Gábor VARGA,
Director General