Raport anual al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (Online)

ISSN 2668-8964
ISSN-L 1582-4845

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul asigurării protecţiei proprietăii industriale (PI), în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care ţara noastră este parte, oficiul dezvoltând relaţii cu instituţii similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care România este ţară membră, potrivit mandatului acordat.

În mod concret, OSIM este abilitat prin legi organice să acorde titluri de protecţie în domeniul proprietăţii industriale (brevete de invenţie, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicaţii geografice, desene şi modele), valabile pe teritoriul României, şi să valideze brevete europene şi mărcile internaţionale pentru care s-a solicitat, în baza convenţiilor şi tratatelor internaţionale, protecţie şi în ţara noastră.