Articole din domeniul proprietății industriale, transmise de autori

Articolele destinate promovării domeniului proprietății industriale transmise spre publicare, în conformitate cu Hotărârea nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci, modificată prin Hotărârea nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020, Art. 3, pct. 7, se publică on-line, pe site-ul oficial al instituției, la cerere, în mod gratuit şi fără acordarea de drepturi de autor.

Opiniile exprimate în articolele publicate în această secțiune aparțin autorilor articolelor respective, şi nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al editorului.

Responsabilitatea ştiințifică şi juridică pentru conţinutul articolelor publicate aparține în exclusivitate autorilor.

Editorul nu este răspunzător pentru nici o pierdere cauzată vreunei persoane fizice sau juridice, care acționează sau se abţine de la acțiuni ca urmare a consultării materialelor prezentate în această pagină.

Puteţi solicita publicarea articolelor dvs. prin poşta electronică, la adresa edituraosim.ro şi/sau la officeosim.ro .

Articolele transmise vor fi în format digital: .rtf, .doc, .docx şi obligatoriu, scrise cu diacritice.

Data publicării: 02.08.2021
ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI        
ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


Data publicării: 04.11.2020
ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI        
ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


Data publicării: 15.07.2020
ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI        
ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


Data publicării: 25.06.2020
ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI        
ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


Data publicării: 28.04.2020
ing. dr. Marius ARGHIRESCU, OSIM – Bucureşti