Posturi vacante – 2015

05.11.2015

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Cooperare Internaţionala şi Afaceri Europene


04.11.2015

Rezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate


03.11.2015

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene


02.11.2015

Rezultatul la proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate


29.10.2015

Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de examinator din cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


27.10.2015

Rezultat proba scrisă la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate

Rezultatele probei interviu susţinută în data de 26.10.2015, la concursul de ocupare a unui post contractual vacant de examinator din cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


23.10.2015

Selecţie dosare la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene


23.10.2015

Rezultat contestaţie pentru proba scrisă din data de 23.10.2015 la concursul privind ocuparea unui post contractual vacant de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


21.10.2015

Rezultatele probei scrise la concursul de ocupare a unui post contractual vacant de examinator din cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


20.10.2015

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor la concursul organizat pentru funcţia de execuţie de expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate – Direcţia Economică


16.10.2015

Rezultate selecţie dosare pentru postul contractual vacant de expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate


15.10.2015

Rezultate selecţie dosare pentru postul contractual vacant de examinator din cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


01.10.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene, din cadrul Directiei Juridice, Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de EXPERT în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice


29.09.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de examinator, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


23.09.2015

ORDIN nr. 149/22.09.2015 de anulare a Ordinului nr. 146/18.09.2015 privind reluarea procedurii de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de examinator pe durată nedeterminată la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice


21.09.2015

Reluare probă scrisă pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


07.09.2015
Prin Ordinul nr. 132 din data 7.09.2015, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011, Directorul General OSIM a dispus suspendarea concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator, pe perioadă nederminată, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.
Procedura de organizare a concursului va fi reluată cu proba scrisă la o dată care va fi stabilită ulterior.
Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată, se consideră valide, dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs, la noile date.


04.09.2015

Rezultatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor – proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.


03.09.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice.


26.08.2015

Rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursul de ocupare a unui post contractual vacant de execuţie de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice


19.08.2015

Rezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de expert cu atribuţii de achizitor din cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică


19.08.2015

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată de conducere, de Şef Birou Examinare Preliminară, Şef Birou Examinare Mărci Naţionale şi Şef Birou Examinare Mărci Internaţionale în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


18.08.2015

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată de conducere, de Şef Birou Examinare Preliminară, Şef Birou Examinare Mărci Naţionale şi Şef Birou Examinare Mărci Internaţionale în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


13.08.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de conducere, pe perioadă nedeterminată, de Şef Birou Examinare Preliminară, Şef Birou Examinare Mărci Naţionale şi Şef Birou Examinare Mărci Internaţionale în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


12.08.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de examinator, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


10.08.2015

Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de expert cu atribuţii de achizitor din cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică


06.08.2015

Anunț privind ocuparea a două posturi contractual vacante de conducere, pe perioadă nedeterminată, de Director General Adjunct şi Director la Direcţia Suport Tehnic şi Informaţional


05.08.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării laconcursul organizat pentru ocuparea a trei posturi de conducere contractual vacante, pe perioadă nedeterminată, de Şef Birou Examinare Preliminară, Şef Birou Examinare Mărci Naţionale şi Şef Birou Examinare Mărci Internaţionale în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice


04.08.2015

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de expert cu atribuţii de achizitor din cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ, Direcţia Economică


27.07.2015

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, de expert cu atribuţii de achizitor public, la Serviciul Achiziţii-Administrativ – Direcţia Economică


23.07.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, pe perioadă nedeterminată, de Director al Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional

Concurs pentru ocuparea unui post contractual de conducere vacant, pe perioadă nedeterminată, de Director General Adjunct


22.07.2015

Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de conducere pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice de Şef Birou Examinare Preliminară, Şef Birou Examinare Mărci Naţionale şi Şef Birou Examinare Mărci Internaţionale


16.07.2015

Rezultatele finale laexamenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Editură – Tipografie din cadrul DirecţieiSuport Tehnic şi Informaţional


15.07.2015

Rezultatul probei interviu laexamenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef Serviciu Editură – Tipografie din cadrul DirecţieiSuport Tehnic şi Informaţional


13.07.2015

Rezultatul probei scrise laexamenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef Serviciu Editură – Tipografie din cadrul DirecţieiSuport Tehnic şi Informaţional


10.07.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată – Expert (cu atribuţii de achizitor public) în cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ din Direcţia Economică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci


03.07.2015

Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante pe perioadă nedeterminată:
Şef Serviciu Contestaţii-Revocări
Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice
Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia de Brevete


03.07.2015

Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante pe perioadă nedeterminată:
Şef Serviciu Contestaţii-Revocări
Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice
Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia de Brevete


01.07.2015

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia de Brevete


30.06.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef Serviciu Editură – Tipografie din cadrul Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional


29.06.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Şef Serviciu Contestaţii-Revocări


29.06.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post de expert din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcţia Economică


29.06.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice


29.06.2015

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Şef Serviciu la Serviciul Arhivă-Bibliotecă-Colecţia de Brevete


24.06.2015

Rezultatul contestaţiei la selecţia dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcţia Economică


22.06.2015

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:
Şef Serviciu Arhivă-Bibliotecă-Colecţia Naţională de Brevete
Şef Serviciu Contestaţii-Revocări
Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice
Expert – Financiar-Contabilitate


16.06.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Editură – Tipografie din cadrul Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 29 iunie 2015]


05.06.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 19 iunie 2015]


05.06.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Contestaţii-Revocări din cadrul Direcţiei Juridice, Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 19 iunie 2015]


05.06.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciul Arhivă-Bibliotecă-Colecţia Naţională de Brevete din cadrul Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 19 iunie 2015]


05.06.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de EXPERT în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice


20.05.2015

Rezultatele finale pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


20.05.2015

Rezultatele finale pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice


19.05.2015

Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


19.05.2015

Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice


18.05.2015

Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


14.05.2015

Rezultatul la proba scrisă pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Direcţiei Economice


12.05.2015

Modificare program concurs Şef Serviciu Administrare Brevete, Şef Serviciu Examinare Fond Chimie-Farmacie, Şef Serviciu Examinare Fond Mecanică din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Modificare program concurs Şef Serviciu Financiar- Contabilitate, Şef Serviciu Achiziţii-Administrativ, Şef Birou Financiar din cadrul Direcţiei Economice


12.05.2015

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor contractual vacante din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
-ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BREVETE
-ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND CHIMIE-FARMACIE
-ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND MECANICĂ


06.05.2015

Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Economice
ŞEF BIROU FINANCIAR
ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
ŞEF SERVICIU ACHIZITII-ADMINISTRATIV


04.05.2015

Modificări privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării
ŞEF SERVICIU ADMINISTRARE BREVETE
ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND CHIMIE-FARMACIE
ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND MECANICĂ


04.05.2015

Rezultatul verificării dosarelor depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din cadrul Direcţiei Economice


30.04.2015

Punctajul final obţinut în urma examenului pentru ocuparea unui post contractual vacant de DIRECTOR – Direcţia Juridică, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene


29.04.2015

Punctajul obţinut la proba interviu organizată în data de 29.04.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de DIRECTOR – Direcţia Juridică, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene


27.04.2015

Punctajul obţinut la proba scrisă organizată în data de 27.04.2015 pentru ocuparea unui post contractual vacant de DIRECTOR – Direcţia Juridică, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene


21.04.2015

Hotărârea Comisie de examinare a dosarelor depuse pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de DIRECTOR – Direcţia Juridică, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene


20.04.2015

Modificarea datei de afişare a rezultatelor contestaţiilor la proba interviu şi a datei de afişare a rezultatelor finale privind concursul pentru ocuparea posturilor de Şef serviciu financiar-contabilitate, Şef serviciu achiziţii-administrativ şi Şef birou financiar


17.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de SEF SERVICIU ADMINISTRARE BREVETE, din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 04 mai 2015]


17.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND CHIMIE-FARMACIE, din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 04 mai 2015]


17.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de ŞEF SERVICIU EXAMINARE FOND MECANICĂ, din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 04 mai 2015]


17.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de ŞEF BIROU FINANCIAR din cadrul Serviciului Finanaciar-Contabilitate din Direcţia Economică

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 29 aprilie 2015]


17.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE din cadrul Direcţiei Economice

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 29 aprilie 2015]


17.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de ŞEF SERVICIU ACHIZITII-ADMINISTRATIV din cadrul Direcţiei Economice

[termenul pentru depunerea dosarelor s-a încheiat în data de 29 aprilie 2015]


03.04.2015

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de DIRECTOR – Direcţia Juridică, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene – în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci


23.03.2015

Punctajul final în urma încheierii procedurii de concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Electricitate – Fizică din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


20.03.2015

Punctajul obţinut la interviul organizat în data de 20.03.2015 pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Electricitate – Fizică din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


18.03.2015

Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent de specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


18.03.2015

Anunț privind contestaţia la proba interviu din data de 13.03.2015 pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


17.03.2015

Punctajul obţinut la proba scrisă organizată în data de 16.03.2015 pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Electricitate – Fizică din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


16.03.2015

Rezultatele punctajului la proba organizată în data de 13.03.2015 pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


10.03.2015

Rezultatele punctajului la proba practică organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


09.03.2015

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la conscursul pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Electricitate – Fizică din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


03.03.2015

Admiterea contestaţiei privind rezultatul selectării dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de referent de specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


02.03.2015

Privind selecţia dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de referent de specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


20.02.2015

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în datele de 16 martie 2015 şi 20 martie 2015, concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere pe perioadă nedeterminată de Şef Serviciu Electricitate – Fizică din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


16.02.2015

Referitor la examenul pentru ocuparea unui post vacant de expert din cadrul Compartimentului Contabilitate – Serviciul Economică


13.02.2015

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează – în datele de 9 martie 2015 şi 13 martie 2015 – consurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de Referent de Specialitate din cadrul Direcţiei Brevete de invenţie şi Suport al Inovării


11.02.2015

Punctajul obţinut în urma examenului pentru proba interviu în data de 10.02.2015 – pentru ocuparea unui post vacant de expert din cadrul Compartimentului Contabilitate – Serviciul Economică


04.02.2015

Anunț privind punctajul obţinut la proba scrisă pentru examenul organizat în vederea ocupării unui post vacant de expert din cadrul Compartimentului Contabilitate – Serviciul Economic


12.01.2015

Anunț privind modificarea datei de concurs şi interviu pentru ocuparea unui post de expert din cadrul Compartimentului Contabilitate – Direcţiei Economice