Organizare

 
HOTARÂRE DE GUVERN nr. 573/1998, republicată, privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci


Organigrama


Regulament de organizare și funcționare


Codul etic şi de conduită profesionalăFormular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de etică şi conduită profesională