Organizare

HOTARÂRE DE GUVERN nr. 573/1998, republicată, privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci


  Organigrama Organigrama detaliată  

Regulament de organizare și funcționare


Codul etic şi de integritate al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci