Misiunea O.S.I.M.

Misiunea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, autoritate unică în România în acordarea protecţiei proprietăţii industriale, este de a susţine inovarea şi competitivitatea în România, prin acordarea unei protecţii eficiente a drepturilor de proprietate industrială, furnizarea de servicii de specialitate de calitate, şi prin promovarea proprietăţii industriale în infrastructura economică naţională, şi de a asigura cooperarea României în relaţiile internaţionale în domeniu.