Implementarea proiectului ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei”

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci anunță accesarea sumei de 9.786.097 lei – fonduri nerambursabile – din Fondul Social European, pentru implementarea proiectului intitulat ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei”. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Economiei, beneficiarul proiectului fiind Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Proiectul se derulează în cadrul Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 (SCAP), Obiectivul II.6: ”Calitate, cercetare și inovare în administrația publică”- acțiunea II.6.1 „Promovarea bunelor practici și a inovării în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă și a networking-ului între instituţiile și autorităţile publice”- și Obiectivul III.2 din aceeași strategie: ” Reducerea birocrației pentru mediul de afaceri” – acțiunea III.2.4. ”Implementarea unor soluții IT pentru simplificarea unor proceduri orizontale, trans-sectoriale pentru mediul de afaceri (pe modelul ghișeului unic)”.

Una dintre atribuțiile Ministerului Economiei este “elaborarea de politici și strategii în vederea promovării proprietății intelectuale, invențiilor și mărcilor și protejarea acestora la nivel naţional și internaţional”, exercitarea acesteia urmând a se realiza în cadrul proiectului pe două componente: politica de sprijin a invențiilor prin protejarea proprietății industriale și promovarea proprietății intelectuale.

Scopul proiectul ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei” este de a furniza instrumentele necesare în vederea unei abordări integrate a celor două instituții cu privire la elaborarea și implementarea unei politici publice în domeniul proprietății industriale care să sprijine optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Prin implementarea proiectului menționat, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei intenționează să își consolideze capacitatea de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează.

Proiectul ”Consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei” are trei obiective specifice:

a) Sprijinirea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și Ministerul Economiei în vederea elaborării și implementării unei Strategii naționale în domeniul proprietății industriale;

b) Facilitarea accesului solicitanților/utilizatorilor la serviciile OSIM prin dezvoltarea și implementarea unei aplicații integrate software;

c) Dezvoltarea competențelor angajaților Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și ai Ministerului Economiei în domeniul politicilor publice.

Prin implementarea proiectului menționat, rezultatele la care Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci dorește să ajungă sunt:

– Elaborarea și adoptarea (prin act normativ) Strategiei Naționale în domeniul protecției proprietății industriale;

– Elaborarea și implementarea unei metodologii/a unui mecanism de monitorizare a implementării Strategiei Naționale în domeniul protecției proprietății industriale;

– Simplificarea accesului utilizatorilor la serviciile oferite de OSIM;

– Dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul OSIM și Ministerul Economiei pentru susținerea măsurilor/acțiunilor ce vor interveni ca urmare a schimbărilor în domeniul politicilor publice în domeniul proprietății industriale.

Data de început a proiectului este 12 iulie 2019 și este preconizat a se desfășura pe o perioadă de 24 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 9.786.097 lei, suportarea cheltuielilor aferente acestui proiect făcându-se după cum urmează: 194.242,91 lei de către OSIM, 11.844,15 lei de către Ministerul Economiei și 9.580.009,94 lei din Fondul Social European.

Contractul de finanțare semnat în data de 12 iulie 2019 este primul contract de finanțare din fonduri nerambursabile semnat de OSIM de la înființarea sa.