ATENȚIE ! Facturi înșelătoare!

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR / TITULARILOR DE DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Luând act de faptul că, deţinătorii de drepturi de proprietate industrială au primit o serie de înştiinţări de plată emise de diverse firme, în vederea achitării unor taxe pentru promovarea acestor drepturi, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este împuternicit să facă următoarele precizări:

Evitați
solicitările
de plăți frauduloase

Nu plătiți înainte să verificați dacă sursa este oficială.

  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) nu este în nici un fel implicat în emiterea acestor înştiinţări de plată şi nu este răspunzător de acţiunile firmelor respective

  valorile taxelor percepute de OSIM pentru procedurile legale sunt cele prevăzute în O.G. nr 41/1998, republicată în M. Of. nr. 959/29.10.2006 cu modificările ulterioare, şi pe site-ul OSIM: https://www.osim.ro.

  notificarile emise de OSIM privind plata taxelor pentru diverse proceduri legale poartă antetul instituţiei, motivarea legala a plaţii şi conturile aferente, aceleaşi cu cele de pe site-ul OSIM: https://www.osim.ro.

În acest context recomandam solicitanţilor/titularilor aflaţi în situaţii asemănătoare să manifeste atenţie la astfel de înştiinţări şi să se asigure asupra emitentului.
În ceea ce priveşte alte informaţii, puteţi contacta Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la numerele de telefon: 021.306.08.00 şi 037.282.59.70.