Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

Proprietatea intelectuală, a prezentat dintotdeauna un interes deosebit pentru toată lumea, fiind motorul progresului şi prosperităţii societăţii.

Având un rol atât de important în viaţa oamenilor, este esenţial ca, încă de la vârste fragede să deţinem informaţii privind protecţia proprietăţii intelectuale, avantajele deţinerii unor drepturi de proprietate intelectuală şi repercursiunile încălcării acestor drepturi.

„Ne onorează semnarea protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, al cărui obiectiv este cooperarea în vederea realizării, pe parcursul anilor şcolari 2021 – 2022 şi 2022 – 2023, a programului educaţional intitulat „Educaţia şi proprietatea intelectuală”, a declarat Cătălin Burcescu, directorul general al OSIM. „OSIM are misiunea de a disemina informaţiile din domeniul proprietăţii industriale, necesare în realizarea suportului de curs şi a materialelor auxiliare, pentru disciplina optională „Educaţia şi proprietatea intelectuală”, a mai spus acesta.

De asemenea, Răzvan C. Pop, directorul general al ORDA a declarat la rândul său „Principalul meu proiect, în calitate de director general al ORDA, este implicarea instituției în educația și dezvoltarea tinerilor în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Sper ca, un număr cât mai mare de licee să ia parte la programul „Educația și proprietate intelectuală”, sensibilizarea elevilor cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și beneficiile pe care le pot avea din valorificarea creațiilor și invențiilor lor reprezentând un obiectiv major al acestui program.

Protocolul de faţă este un pas esenţial deoarece asigură cadrul instituțional necesar și vizează, în principal, diseminarea de materiale-suport în domeniu pentru profesorii care vor implementa programul “Educația și proprietate intelectuală”, realizarea unor sesiuni de formare pentru profesori, precum și desfășurarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare, adresate elevilor de la nivelul ciclului liceal.