17 octombrie 2019 – Workshop OMPI-OSIM “Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT) şi instrumentele PCT”

Conform parteneriatului cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), privind organizarea activităţilor de training, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), în colaborare cu WIPO organizează, în România, la sediul OSIM, workshop-ul referitor la Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT) şi instrumentele PCT.

Un expert WIPO va prezenta sistemul ePCT şi avantajele pe care le prezintă pentru solicitanţi, Oficiile Naţionale şi pentru terţi. În cadrul workshop-ului, utilizatorii din România vor beneficia de training privind crearea conturilor WIPO şi accesarea sistemului ePCT şi a altor instrumente din domeniul brevetelor, care le vor permite solicitanţilor înregistrarea şi administrarea online a cererilor lor internationale.


Detalii privind locaţia şi persoana de contact:

Data Place Venue Contact
17 Octombrie, 2019 Bucureşti, Romania Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucureşti, 030044, ROMANIA Ioana Chirea

Cine poate participa la acest workshop ?
Acest workshop este destinat oricărei persoane interesate, solicitanţi, utilizatori, inventatori, membrii ai IMM-urilor, membrii ai instituţiilor academice, ai organizaţiilor R&D şi ai oricăror altor organizaţii ştiinţifice. Pentru informaţii suplimentare, puteţi lua legătura cu d-na Ioana Chirea, expert Compartiment Cooperare Internaţională, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, e-mail: ioana.chireaosim.ro

ÎNREGISTRAREA ŞI PARTICIPAREA LA WORKSHOP SUNT GRATUITE