„MĂRCILE ȘI INDICAȚIILE GEOGRAFICE ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL – MODIFICĂRI LEGISLATIVE; PRACTICA EXISTENTĂ ÎN PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE”

În perioada 30.08-01.09.2017 s-au desfăşurat la Sinaia lucrările seminarul cu tema „Mărcile și indicațiile geografice în contextul economic actual – modificări legislative; practica existentă în procedura de înregistrare”.

Cei peste 70 de specialişti din domeniul proprietăţii industriale care au participat la acest eveniment deosebit de important, au dezbătut aspecte privind reforma dreptului european al mărcilor, consecințele asupra legislației române în materie, acordul de coexistență, consimțământul la înregistrare și riscul de confuzie între mărci în România și Uniunea Europeană. Perspectiva națională și europeană privind Indicațiile geografice vs mărci precum şi experiența Republicii Moldova în domeniul protecţiei indicațiilor geografice şi denumirilor de origine au ridicat o serie de întrebări pe marginea cărora au avut loc dezbateri care au adus un plus valoare evenimentului.

Au fost prezentate proiectele EUIPO care urmează să fie implementate la nivelul OSIM precum şi practica EUIPO referitoare la examinarea opoziţiilor formulate împotriva mărcilor dintr-o singură literă. Toate temele prezentate au fost apreciate ca fiind de un real interes, iar discuţiile pe marginea acestora au prilejuit un real schimb de experienţă.

Experţii OSIM au prezentat noutăţi legislative şi au punctat elemente practice privind înregistrarea mărcilor şi desenelor la nivel naţional şi European.

 

Materiale prezentate în cadrul Seminarului:

Managementul Serviciului Mărci în contextul implementării proiectelor europene

Anulare; Decădere

Directiva (UE) 2015/2436 a PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a CONSILIULUI din 16 decembrie 2015

Regulament de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Reforma dreptului european al mărcilor. Proceduri de opoziţie, anulare, decădere. Căi de atac.

Lege nr. 84 (r2) din 15/04/1998 – Legea nr. 84/1998 privind mărcile ăi indicaăiile geografice

Norme de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul(CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene

Completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2868/95 şi (CE) nr. 216/96 ale Comisiei

Procedurile de decădere din dreptul la marcă şi de anulare a înregistrării mărcii. Studii de caz

Regulamentul (UE) 2017/1001 al PARLAMENTULUI EUROPEAN şi al CONSILIULUI

Reforma dreptului european al mărcilor. Consecinăe asupra legislaţiei române în materie

Clasificarea de la Nisa

Indicaţii geografice vs mărci. Perspectivă naţională şi europeană

Acordul de coexistenţă, Consimţământul la înregistrare şi Riscul de Confuzie între mărci în România şi Uniunea Europeană

Experienţa Republicii Moldova în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine

Mărcile înşelătoare

Strategia de marcă transfrontalieră – Studiu de caz

Consideraţii privind utilizarea termenilor descriptivi şi generici în conţinutul mărcilor

Noutăţi privind cercetarea documentară în domeniul mărcilor şi desenelor

Interfaţa între mărci şi design în procedeura de înregistrare – respingerea desenelor şi modelelor prin mărci

Examinarea mărcilor care intră în conflict cu prevederile art.6 ter din Convenţia de la Paris

Practica EUIPO referitoare la examinarea opoziţiilor formulate împotriva mărcilor dintr-o singură literă

Protecţia concomitentă ca mărci 3D şi model (ind)

Puterea celor „Trei dungi”