Întâlnire bilaterală OSIM – AGEPI

7 – 8 septembrie 2017

În scopul dezvoltării continue a relațiilor reciproc avantajoase stabilite între Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) şi Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova, în data de 7 septembrie 2017, la Chișinău, a avut loc întâlnirea bilaterală la nivel de Directori Generali ai celor două oficii.

Vizita delegației OSIM, condusă de dna Adriana Aldescu, s-a desfășurat în contextul aniversării, pe 8 septembrie, a 25 de ani de la înființarea AGEPI, și a avut drept scop evaluarea stadiului cooperării bilaterale în vederea implementării Programului comun de cooperare dintre OSIM și AGEPI pentru anii 2016-2017, încheiat la Chişinău şi stabilirea priorităților pentru următoarea bienală (2018-2019). În cadrul întâlnirii bilaterale au fost puse în discuție efectele proiectelor dezvoltate în baza a doua documente în domeniul PI, semnate la București, la 26 mai 2017:

1) Programul pilot de accelerare a procedurii de brevetare pentru cererile depuse la OSIM și AGEPI, conform Memorandumul de înțelegere dintre OSIM și AGEPI

2) Concursul în domeniul proprietăţii intelectuale pentru tineri, realizat în cadrul Protocolului de colaborare OSIM-AGEPI-ORDA.

Delegațiile OSIM și AGEPI au trecut în revistă realizările obținute de către Romania şi Republica Moldova în domeniul proprietăţii industriale şi au făcut un schimb de opinii asupra dezvoltării sistemului de brevete, inclusiv validarea brevetelor europene în România și Republica Moldova, precum și sporirea calității brevetelor, în particular, instrumente și metodologii. De asemenea, Conducerea OSIM şi AGEPI au efectuat un schimb de opinii privind evoluțiile sistemului internațional şi regional de protecție a proprietăţii industriale la care participă OSIM şi AGEPI, relația OSIM-AGEPI în contextul cooperării cu Oficiul European de Brevete (OEB), Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) și Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale (OMPI).

În cadrul ceremoniei oficiale, consacrată aniversarii a 25 de ani de la înființarea AGEPI, la care au participat membrii Guvernului Republicii Moldova, deputați, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, Oficiilor Naționale din Proprietate Intelectuală din Austria, Azerbaidjan, Bosnia si Herțegovina, Georgia, Ungaria, Polonia, Directorul General OSIM, dna Adriana Aldescu, a adresat un mesaj de felicitare conducerii şi personalului AGEPI, menționând cooperarea excelentă stabilită între oficii care are drept prioritate promovarea creativităţii şi inovării la nivelul ambelor ţări, şi a reafirmat intenţia OSIM de a continua şi intensifica cooperarea cu AGEPI în beneficiul dezvoltării domeniului proprietăţii intelectuale.