Conferința Sub-regională “Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”

În perioada 21-22 septembrie 2017, Organizaţia Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), în colaborare cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Universitatea Româno-Americană, a organizat la București Conferința Sub-regională “Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”

La reuniunea ce a avut loc la Hotelul Pullman, Bucharest World Trade Center, au participat reprezentanți ai OMPI, reprezentanți ai Oficiilor de proprietate intelectuală din Polonia, Ungaria, Slovacia, Serbia și Republica Moldova, experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai societății civile care desfășoară activități în domeniu, consilieri în proprietate industrială, precum și reprezentanţi ai mediului academic și mediului de afaceri din București și din țară.

Conferința a vizat o temă deosebit de atractivă și actuală: impactul proprietății intelectuale, înglobând dreptul de autor şi drepturile conexe pe de o parte și proprietatea industrială pe de altă parte, asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii, adresându-se astfel atât specialiștilor din domeniul proprietăţii industriale, cât și antreprenorilor.