Coordonare

DIRECTOR GENERAL

[ direcții/servicii/birouri/compartimente aflate în directa coordonare a directorului general, conform ROF și Organigramă ]

  • Director General Adjunct
  • Direcția Juridică
  • Direcția Economică
  • Serviciul de Comunicare si Marketing Operațional
  • Cabinet Director General
  • Compartiment Resurse Umane
  • Compartiment Audit Public Intern
  • Compartiment Control Intern
  • Structura de Securitate