Cursuri în domeniul Proprietății Industriale

Cursurile organizate de către OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI se vor desfășura în incinta Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), București:

 1. Modulul BREVETE DE INVENŢIE ŞI MODELE DE UTILITATE:
 • Durată: 5 zile
 • Perioada: 18 – 22.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI

 

 1. Modulul MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE:
 • Durată: 5 zile
 • Perioada: 25-29.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI

 

 1. Modulul DESENE ŞI MODELE:
 • Durată: 3 zile
 • Perioada: 01-03.11.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 500 LEI

 

Data limită pentru înscriere:  08.10.2021

Înscrierile se pot face direct la Registratura OSIM, prin fax: 021.312.38.19 sau prin e-mail: registratura@osim.ro, cu specificaţia „În atenţia Serviciului Comunicare și Marketing Operațional” pe baza unui Formular – tip .

Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii solicitărilor şi a achitării taxei de participare, în limita a 50 de locuri.

Taxa de participare poate fi achitată până la data limită a înscrierii direct la casieria OSIM sau în contul IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000XXXX– Trezoreria sector 3 Bucureşti, cod fiscal 4266081, cu precizarea “pentru Cursul de PI”. Pentru confirmarea înscrierii vă rugăm să trimiteţi o copie după dovada plăţii la Serviciul Comunicare și Marketing Operațional (direct la OSIM sau prin e-mail).

Persoane de contact: dna Cristina Mihalache e/mail: cristina.mihalache@osim.ro și Marina Voiculescu e-mail: marina.voiculescu@osim.ro .

Pentru relaţii suplimentare telefon: 021-306.08.00, int. 221, 208, 269.