Cursuri / Examene

Cursuri, examene, Gestionare Registrul Naţional al Consilierilor în Proprietate Industrială din România

„Profesia de consilier în proprietate industrială poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este membră a Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România.”

Sesiunea mai 2017

Anunţ în atenţia candidaţilor la examenul de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială:

Decizie privind admiterea/respingerea candidaţilor în urma examenului de atestare a consilierilor în proprietate industrială, sesiunea mai 2017.

Lista candidaţiilor care au promovat examenul pentru atestarea calităţii de consilier în proprietate industrială, în sesiunea mai 2017, pentru obiectele:


EXAMENUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
Informaţii organizare şi desfăşurare – Sesiunea mai 2017

Listele candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială:

Lista candidaţilor respinşi pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială

Cerere de înscriere la examen

Bibliografie:

Subiecte date în anii anteriori la examenele pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială


Se lansează etapa 2017 – 2018 a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).