Coordonare – Director Direcţia juridică

DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICĂ

[ conform ROF și Organigramă ]

  • Serviciul Juridic, Afaceri Europene
  • Serviciul Contestații