Coordonare – Director Direcţia Mărci și Desene

DIRECTOR DIRECȚIA DIRECŢIA MĂRCI ŞI DESENE (Temporar)

[ conform ROF și Organigramă ]

  • Serviciul Mărci
  • Serviciul Desene, Cercetări Documentare, Eliberări titluri de protecție