Coordonare – Director Direcţia economică

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ

[ conform ROF și Organigramă ]

  • Serviciul Financiar – Contabilitate
  • Serviciul Achiziții Publice, Administrare Patrimoniu