Coordonare – Director Direcţia brevete de invenţie şi informaţii tehnologice

DIRECTOR (Temporar) DIRECȚIA BREVETE DE INVENȚIE ŞI INFORMAȚII TEHNOLOGICE

[ conform ROF și Organigramă ]

  • Serviciul Examinare Preliminară, Administrare brevete naționale și europene
  • Serviciul Examinare Fond Chimie – Farmacie
  • Serviciul Examinare Fond Mecanică
  • Serviciul Examinare Fond Electricitate – Fizică