Centre Regionale – PATLIB ROMÂNIA

CRPPI-PATLIB MARAMUREŞ
Fudaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Maramureş

Sediu Centru Regional:
Bd. Independenţei nr. 4B, Baia Mare,
 Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Tel./Fax: 0262 213753
e-mail: crpppimmecdimm.org;
              nicolae.dascalescuetechnocad.ro

Coordonator Centru:
      dl Nicolae DĂSCĂLESCU, Preşedinte CDIMM
Tel.: 0728 882894

Persoana contact:   
      dra Alexandra NEACŞU
Tel.: 0741 120918

……………………………………………………………………………………

Consultanţă
pentru domeniile
de Proprietate Industrială
Brevete
Mărci
Desene şi modele

……………………………………………………………………………………

      SERVICII
      Sală de lectură
      Cercetare documentară
      Suport tehnic acordat solicitanţilor
      Monitorizare
      Analize statistice
      Pregătire în utilizarea bazelor de date
      Evaluarea potenţialului economic al unei invenţii
      Comercializarea drepturilor de Proprietate Industrială
      Clinici de brevete
      Dezvoltarea strategiei privind Proprietatea Industrială