Centre Regionale – PATLIB ROMÂNIA

FILIALA 1 HARGHITA
Filială a CRPPI-PATLIB COVASNA

ASOCIAȚIE  I.M.M. –  Sediul ASIMCOV, str. Presei nr.4 ,
Sfântu Gheorghe,
Cod 520009,
judeţul COVASNA, O.P.1, C.P. 167

– tel/fax: 026.731.81.52
– e-mail : astanciuerdsmail.ro

Coordonator:
Dl. Miklos Levente BAGOLY
Preşedinte ASIMCOV

Responsabil centru:
      dl ing. Mihail STANCIU
      telefon : 078.782.53.10

……………………………………………………………………………………

Consultanţă
pentru domeniile
de Proprietate Industrială
Brevete
Mărci
Desene şi modele
Modele de utilitate
CSP

……………………………………………………………………………………

      SERVICII
      Sală de lectură
      Cercetare documentară
      Suport tehnic acordat solicitanţilor
      Monitorizare
      Analize statistice
      Pregătire în utilizarea bazelor de date
      Evaluarea potenţialului economic al unei invenţii
      Comercializarea drepturilor de Proprietate Industrială
      Clinici de brevete
      Dezvoltarea strategiei privind Proprietatea Industrială