Centre Regionale – PATLIB ROMÂNIA

CRPPI-PATLIB BACĂU – CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

str. Libertăţii, nr. 1, Bacău, Cod 600052, judeţul BACĂU

Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibcccibc.ro
www.ccibc.ro

Coordonator Centru: Doru SIMOVICI, Preşedinte
Tel.mobil: 0744 786888

Responsabil Centru: Mihai TULBURE, Director General
Tel.mobil: 0744 708317

Persoană de contact: Stefan POPA, Consultant
Tel.mobil: 0740 521750

……………………………………………………………………………………

Consultanţă
pentru domeniile
de Proprietate Industrială
Brevete
Mărci
Desene şi modele

……………………………………………………………………………………

      SERVICII
      Sală de lectură
      Cercetare documentară
      Suport tehnic acordat solicitanţilor
      Monitorizare
      Analize statistice
      Pregătire în utilizarea bazelor de date
      Evaluarea potenţialului economic al unei invenţii
      Comercializarea drepturilor de Proprietate Industrială
      Clinici de brevete
      Dezvoltarea strategiei privind Proprietatea Industrială