Un nou studiu EUIPO

Un nou studiu EUIPO

Protecția inovării prin secrete comerciale și brevete: Factori determinanți
pentru firmele din Uniunea Europeană

Acest studiu amplu, efectuat de Observatorul European pe baza unui exercițiu pilot implementat în Germania și publicat în septembrie 2016, utilizează datele obținute în urma examinării importanței secretelor comerciale și relația acestora cu brevetele în 24 State Membre UE.

Din acest studiu se desprind următoarele aspecte:

– majoritatea tipurilor de companii, și în principal IMM-urile,din majoritatea sectoarelor economice și din toate Statele Membre, utilizează preponderent secretele comerciale față de brevete;

– noutatea de piață și inovarea în domeniul bunurilor tangibile sunt protejate de  preferință prin brevete în timp ce inovările în domeniul procedeelor și a serviciilor sunt protejate frecvent prin secrete;

–  utilizarea secretelor și a brevetelor este complementară, numeroase companii utilizând ambele metode pentru protejarea inovărilor .

Rezultatele acestui studiu reprezintă o bază pentru luarea unor decizii de către factorii politici și companii pentru dezvoltarea unei strategii în domeniul protectiei proprietăţii intelectuale, având în vedere adoptarea  în 2016 a Directivei privind  Secretele Comerciale

Studiul se găsește pe Observatory website la adresa

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade Secrets Report_en.pdf
și
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade Secrets and Patents Executive Summary_en.pdf