ATENŢIE ! Certificate de marcă „neconforme” !

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR / TITULARILOR DE DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Luând act de faptul că, deţinătorii de drepturi de proprietate industrială, persoane fizice sau juridice, au primit o serie de înştiinţări / somaţii, prin care se solicită stoparea folosirii semnului utilizat în activitatea comercială / retragerea mărcii din materialele publicitare sau online şi / sau achitarea unor sume de bani cu titlu de prejudiciu, în baza unor certificate ce nu sunt autentice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) este împuternicit să facă următoarele precizări:

Evitaţi
solicitările
de plăţi frauduloase,

NU plătiţi / renunţaţi la drepturile conferite de marcă, înainte să verificaţi dacă sursa este oficială.

Evitaţi solicitările de plăţi frauduloase, nu plătiţi / renunţaţi la drepturile conferite de marcă, înainte să verificaţi dacă sursa este oficială.

În acest context recomandam solicitanţilor / titularilor aflaţi în situaţii asemănătoare să manifeste atenţie la astfel de înştiinţări şi să se asigure asupra emitentului, ca fiind titularul dreptului/ drepturilor de proprietate industriale pretense, prin accesarea bazei de date publice, pusă la dispoziţie persoanelor interesate de OSIM..

În ceea ce priveşte alte informaţii, puteţi contacta Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, la numerele de telefon: 021.306.08.00 şi 037.282.59.70 sau prin email, la adresa: .