Arhivă-Sală de lectură-Colecție


Arhiva OSIM

Activitate arhivistică în cadrul OSIM se desfășoară conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naționale ale României.


Fondul arhivistic al OSIM cuprinde documente originale, unicate pe plan național și mondial, începând cu anul 1906, anul înființării OSIM.

Acest fond este format în principal din dosare (unități arhivistice) ale cererilor de invenții,  mărci, desene și modele, etc.

Având în vedere valoarea istorică și practică a fondului arhivistic deținut, OSIM acordă o importanță deosebită condițiilor de păstrare a tuturor documentelor.


Documentele sunt păstrate în cutii de arhivare, în rafturi mobile speciale.

Utilizarea acestor rafturi mobile a dus la creșterea spațiului de depozitare în cadrul depozitelor, oferind în același timp și o siguranță sporită la incendiu și inundații.

Zilnic este monitorizată umiditatea și temperatura în toate depozitele de arhivă.

 

Conform legislației în vigoare, din cadrul arhivei OSIM se pot efectua copii xerox după documente.
Acest lucru se realizează printr-o cerere către Directorul General al OSIM.

Program arhivă:
Luni-Joi: orele 8:30-17:00
Vineri: orele 8:30-14:30Sala de lectură OSIM

Program sala de lectură/bibliotecă:
Luni-Joi: orele 8:30-17:00
Vineri: orele 8:30-14:30

Sala de lectură a OSIM deservește orice categorie de utilizatori în scopul studiului, cercetării și documentării.

În cadrul sălii de lectură a OSIM oferim următoarele servicii:
– informații din domeniul proprietății industriale;
– asistență de specialitate în vederea completării cererilor pentru obținerea titlurilor de protecție pentru mărci, invenții, desene și modele, etc;
– consultarea bazelor de date naționale și internaționale de proprietate industrială;
– tipărirea documentelor full-text din bazele de date;
– consultarea site-urilor oficiale de proprietate industrială;
– consultarea buletinelor oficiale de proprietate industrială (BOPI);
– consultarea publicațiilor tehnice și juridice de specialitate din cadrul bibliotecii OSIM;
– efectuarea de copii xerox după documentele OSIM;
– organizarea de evenimente culturale: seminarii, colocvii, lansări de carte, expoziții.

OSIM are încheiate 22 de convenții de colaborare cu Biblioteci Judetene/Universitare din România.

Prin intermediul acestora, OSIM organizează evenimente de promovare a proprietății industriale în România: prezentări tematice, seminarii, școli de vară, proprietatea industrială pentru copii (filme tematice: introducerea în proprietatea industrială, marca comunitară, desingul comunitar, brevete de invenție, greierele și furnica etc)


  Colecția România
 

Fondul colecției România cuprinde:

  • descrierile de brevete de invenții tipărite, din anul 1906 la zi
  • cererile de brevete de invenții
  • colecția RO-EP-uri
  • colecția de modele de utilitate
  • colecția de brevete tranzitorii
  • colecția de brevete străine pe CD-ROM (Anglia, Austria, Canada, Elveția, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Spania, SUA, etc)

 

Program colecție:
Luni-Joi: orele 8:30-17:00
Vineri: orele 8:30-14:30