Arhivă-Bibliotecă-Colecție (ABC)

Serviciul ABC a fost înființat în anul 2009 și reunește toate colecțiile de documente ale OSIM, indiferent de suport, și anume:

1. fondul arhivistic al OSIM
2. fondul biblioteconomic al OSIM (literatură de brevet și literatură non brevet)
3. colecția RO, precum și colecția de brevete străine pe suport CD-ROM


Arhiva OSIM

Activitate arhivistică în cadrul OSIM se desfășoară conform Legii 16/1996 a Arhivelor Naționale ale României.


Fondul arhivistic al OSIM cuprinde documente originale, unicate pe plan național și mondial, începând cu anul 1906, anul înființării OSIM.

Acest fond este format în principal din dosare (unități arhivistice) ale cererilor de invenții,  mărci, desene și modele, etc.

Având în vedere valoarea istorică și practică a fondului arhivistic deținut, OSIM acordă o importanță deosebită condițiilor de păstrare a tuturor documentelor.


Documentele sunt păstrate în cutii de arhivare, în rafturi mobile speciale.

Utilizarea acestor rafturi mobile a dus la creșterea spațiului de depozitare în cadrul depozitelor, oferind în același timp și o siguranță sporită la incendiu și inundații.

Zilnic este monitorizată umiditatea și temperatura în toate depozitele de arhivă.

 

Conform legislației în vigoare, din cadrul arhivei OSIM se pot efectua copii xerox după documente.
Acest lucru se realizează printr-o cerere către Domnul Directorul General al OSIM.

Program arhivă:
Luni-Joi: orele 8.00-16.30
Vineri: orele 8.00-14

Persoane de contact arhivă:
Aldoiu Mircea – Arhivist – Șef Serviciul ABC – tel: 021/3060800 int. 293
Coiciu Elena – Arhivar – tel: 021/3060800 int. 351
Maruda Oana – Arhivar – tel: 021/3060800 int. 398Biblioteca OSIM

Biblioteca OSIM este o bibliotecă specializată, ce funcționează în cadrul OSIM din anul 1963.
Astăzi, în cadrul OSIM activitatea biblioteconomică se desfășoară conform Legii Bibliotecilor nr.334/2002.

Program sala de lectură/bibliotecă:
Luni-Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00
Zilnic, între orele 10:00 – 12:30 caseria este închisă, în acest interval orar nu se pot efectua plăți pentru serviciile oferite la sala de lectura a OSIM.

Persoane de contact bibliotecă:
Lazar Carmen – tel: 021/3060800 int 261
Teodorov Stefana – tel: 021/3060800 int 261

Fondul biblioteconomic al OSIM conține: literatură de brevet și literatură non brevet, literatură tehnică, juridical, de proprietate industrială, dicționare, enciclopedii, tratate internaționale de proprietate industrială.

Sala de lectură a OSIM deservește orice categorie de utilizatori în scopul studiului, cercetării și documentării.

În cadrul sălii de lectură a OSIM oferim următoarele servicii:
– informații din domeniul proprietății industriale;
– asistență de specialitate în vederea completării cererilor pentru obținerea titlurilor de protecție pentru mărci, invenții, desene și modele, etc;
– consultarea bazelor de date naționale și internaționale de proprietate industrială;
– tipărirea documentelor full-text din bazele de date;
– consultarea site-urilor oficiale de proprietate industrială;
– consultarea buletinelor oficiale de proprietate industrială (BOPI);
– consultarea publicațiilor tehnice și juridice de specialitate din cadrul bibliotecii OSIM;
– efectuarea de copii xerox după documentele OSIM;
– organizarea de evenimente culturale: seminarii, colocvii, lansări de carte, expoziții.

 

Baze de date naționale:

RoPatentSearch, conține brevete de invenție de la 1906 până în prezent, oferind posibilitatea cautării/identificării brevetelor de invenție după inventator, solicitant, titular, titlu, clasă, dată, număr de brevet, rezumat, etc.
BIBOSIM, pentru documentele non-brevet, permite custodelui sălii de lectură efectuarea de căutări pentru solicitanți după: titlu, autor, editură, anul apariției, precum și disponibilitatea acestora.

Baze de date internaționale:

https://ro.espacenet.com/
Bază de date online gratuită, care permite căutarea brevetelor în peste 30 de milioane de documente (brevete europene, brevete ale statelor membre și informații despre brevetele din toata lumea);http://patft.uspto.gov/
Bază de date on line gratuită, în limba engleză, care oferă accesul la documentele de brevet americane;

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
Bază de date online gratuită, în limba engleză, care oferă accesul la documentele de brevet britanice;

http://www.wipo.int/reference/en/
Bază de date online gratuită, în limba engleză și în limba franceză, care oferă accesul la informații bibliografice, rezumate și desene ale brevetelor europene publicate din ianuarie 1997;

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/Home
Bază de date online canadiană, gratuită, în limba franceză și limba engleză, ce ofera accesul la descrieri de brevet și imagini;

http://www.db.agepi.md/
Bază de date a Republicii Moldova.

OSIM are încheiate 22 de convenții de colaborare cu Biblioteci Judetene/Universitare din România.

Prin intermediul acestora, OSIM organizează evenimente de promovare a proprietății industriale în România: prezentări tematice, seminarii, școli de vară, proprietatea industrială pentru copii (filme tematice: introducerea în proprietatea industrială, marca comunitară, desingul comunitar, brevete de invenție, greierele și furnica etc)Colecția România

 

Fondul colecției România cuprinde:

  • descrierile de brevete de invenții tipărite, din anul 1906 la zi
  • cererile de brevete de invenții
  • colecția RO-EP-uri
  • colecția de modele de utilitate
  • colecția de brevete tranzitorii
  • colecția de brevete străine pe CD-ROM (Anglia, Austria, Canada, Elveția, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia, Spania, SUA, etc)

 

Program colecție:
Luni-Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

Persoane de contact colecție:
Iancu Daniela – tel: 021/3060800 int 281
Bartalesi Dorina – tel: 021/3060800 int 281