Conturi O.S.I.M.

CONTUL PENTRU PLATA TAXELOR ÎN LEI: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
deschis la: Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucureşti
Cod BIC: TREZROBU

Vă rugăm să completaţi toate aceste date pe documentele de plată:

  • Beneficiar: OSIM
  • Cont IBAN pentru Lei: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
  • Banca: Trezoreria Sector 3, Bucureşti
  • Cod BIC: TREZROBU
  • cod fiscal: 4266081

Prin omiterea înscrierii codului fiscal pe ordinul de plată, actul se returnează emiţătorului.

Taxele se pot achita şi cu cardul la casieria OSIM.


În atenţia solicitanţilor / titularilor de drepturi de proprietate industrială:
     Evitați solicitările de plăți frauduloase !

              Facturi înşelătoare !
              Certificate de marcă „neconforme” !


BANCA: BCR Sala Palatului
Str. Ion Câmpineanu nr 33, sector 1, Bucureşti
Telefon: 0373.514.227

Programul agenţiei este de luni până vineri orele 9:00 – 17:30.

Cont IBAN:
LEI: RO49RNCB0080005630320001
EUR: RO38RNCB0080005630320005
USD: RO22RNCB0080005630320002
CHF: RO65RNCB0080005630320004

Cod SWIFT: RNCBROBU