Comunicat de presă – 4 februarie 2015

Având în vedere informaţiile apărute în mass media cu privire la înregistrarea unei mărcii „RFC sehr guut” cu element figurativ, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci face următoarele precizări:
În data de 8 iulie 2014 a fost depusă cererea de înregistrare marcă nr. M 2014 04713 pentru denumirea „RFC sehr guut” pentru serviciile din clasa 35 – Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ; servicii de import-export; lucrări de birou; publicitate; servicii de vânzare prin magazine fast food şi cele din clasa 43 – Alimentaţie publică; restaurante şi cazare temporară.
Această cerere de înregistrare marcă a fost publicată în data de 15 iulie 2014, deschizându-se astfel perioada în care persoanele interesate pot formula opoziţii şi observaţii la înregistrarea acestei mărci.
În present cererea pentru înregistrarea mărcii „RFC sehr guut” cu element figurativ se găseşte în faza de examinare a opoziţiei care a fost formulată în perioada prevăzută de lege.
Facem precizarea că, în momentul de faţă, nu există o decizie de înregistrare a mărcii „RFC sehr guut” cu element figurativ, aceasta urmând a fi luată după finalizarea examinării opoziţiei, formulată conform legii, şi după examinarea de fond a cererii respective.

Ovidiu Dinescu
Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice
4 februarie 2015